Stichting "Friends of Young Bethlehem"


      Bethlehem is een stadje even ten zuiden van Jeruzalem. De laatste jaren is de situatie er voor de Palestijnen dramatisch geworden. Vooral vanwege de omstreden IsraŽlische afscheidingsmuur die ook důůr de bezette Westbank loopt.

Een goede begeleiding van de jeugd biedt voor hen uitzicht op de toekomst. Daarom verzorgt het Arab Educational Institute, dat samenwerkt met PAX en Cordaid, een naschools activiteitenprogramma. Dit staat open voor Šlle Palestijnse jongeren, zowel christenen als moslims. Het wil hen weer een aantrekkelijk toekomstperspectief geven.

Voor deze activiteiten is geld nodig. De stichting Friends of Young Bethlehem zet zich hier voor in.

Uw gift aan deze stichting komt volledig ten goede aan het AEI in Bethlehem. U draagt daarmee rechtstreeks bij aan een beter perspectief voor de jeugd.

Voor meer informatie zie:

Bestuur:

Het huidige bestuur bestaat uit:

Paul van Teeffelen, Voorzitter
(1943)
Eigen juridich adviesbureau (ZZP)
Teteringen
Wini Zaayer, Secretaris
(1946)
Haaren

Ada Krowinkel, Bestuurslid
(1950)
Zelfstandig kunstenaar
Breda
Sjaak Kuijer, Penningmeester
(1946)
Gouda

Raad van Aanbeveling:

 

Het is heerlijk om als kind te kunnen opgroeien in een vredevolle omgeving. Dat is in de Palestijnse gebieden niet altijd het geval. Een Cursus in Wonderen*) zegt: 'Wil je vrede, onderwijs vrede om vrede te leren' (ECIW: T6.V.7:5). Dat is wat de Stichting aanbiedt door middel van educatie voor kinderen en jeugdigen, en dat waardeer ik.
*) Een Cursus in Wonderen. Ankh-Hermes, Deventer, 1999

Mw. Mr. E.M.C. (Els) Thissen
o.a. trainer, begeleider persoonlijke ontwikkeling
Moorveld

 

 

De stichting biedt hoop aan jonge mensen, die in een moeilijke situatie leven, waar zij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. De stichting streeft naar gerechtigheid, hoop en vrede. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen de kinderen van God genoemd worden. MatteŁs 5.

A. (ArriŽn) Kruyt
Interim-manager en oud-wethouder
Amersfoort

Word ook vriend van
Young Bethlehem!

Stichting Friends of Young Bethlehem
Gevestigd te Gouda
Bankrekening (IBAN): NL92 INGB 0004 1927 41
BIC: INGBNL2A

Contact: info@fofyb.org