Home | Actueel

Kerstloterij 2019

Traditiegetrouw houdt de stichting Friends of Young Bethlehem ook dit jaar een kerstloterij voor een specifiek project van het Arab Educational Institute (AEI) te Bethlehem.

Dit jaar is gekozen voor zomerworkshops 2020 voor jongeren- en vrouwengroepen. De workshops zijn van belang voor jongeren en vrouwen in Bethlehem om hun zelfvertrouwen te vergroten en om vanuit eigen kracht zich staande te houden in de wankele wereld waarin zij leven. Daarmee zet het AEI zich op de kaart en springt zij op de bres voor deze groepen. Dit werkt door in de Palestijnse wereld waarin deze mensen leven en ze zijn daarmee een voorbeeld voor hun familie en gemeenschap.

Om welke groepen gaat het? Bij de jongerengroepen zijn tegenwoordig 18 kinderen en 15 leden van een onlangs opnieuw opgestarte tienergroep. Bij de vrouwen zijn er groepen met 10 jonge docentes, 30 ervaren vrouwen (die al langere tijd in het AEI actief zijn), en 20 leden van het Bethlehem Soemoedkoor. Alle groepen zijn gemengd moslim-christelijk.

De programma's van de groepen variëren aanzienlijk, maar omvatten bijna altijd communicatievaardigheden, handenarbeid/kunst, leiderschapstraining (vooral voor vrouwen), excursies en de organisatie van sociale bijeenkomsten tijdens religieuze of andere vieringen.

Concreet gaat het om de volgende groepsactiviteiten in de zomer van 2020:

  1. Teambuilding (20 uur, alle groepen)
  2. Wat is soemoed advocacy? (20 uur, tieners, ervaren vrouwen)
  3. Filmen en sociale media (20 uur, tieners, ervaren vrouwen)
  4. Debatteren in het Arabisch of Engels (20 uur, tieners, ervaren vrouwen)
  5. Kunstactiviteiten, tekenen en handwerken (30 uur, kinderen)
  6. Soemoed-festival voorbereiden (20 uur, kinderen, tieners, vrouwengroep en anderen)
  7. Vijf excursies (40 uur: kinderen, tieners, ervaren vrouwen)

Met een ingezameld bedrag van € 2.500,= kunnen de eerste vijf groepsaktiviteiten worden bekostigd. Voor € 3.000,= kan tevens het festival worden voorbereid en voor € 3.500,= ook de vijf excursies.

Ook dit jaar stellen meerdere kunstenaars (Ada Krowinkel, Lidy Meier, Marlies Verda en Paul van Teeffelen) een object ter beschikking als prijs voor de loterij. Dit jaar zijn er vier prijzen, waarvan er drie uitgekeerd worden. Gelet op het feit dat het om een kleinschalige loterij gaat, is de kans op het winnen van een prijs vele malen groter dan in welke andere loterij ook.

De gang van zaken is dat de winnaar van de eerste prijs de (eerste) keus heeft uit een van de vier kunstwerken, de winnaar van de tweede prijs heeft de keus uit een van de drie overblijvende kunstwerken en de derde prijs winnaar mag kiezen uit de twee overgebleven werken. De kunstwerken worden bij winst thuis bezorgd, waar u in Nederland ook maar woont!

"Vegatief"
Marlies Verda

Afm.: 53 x 63 cm
Aquarel en potlood

  

   

"Yellow man"
Ada Krowinkel

Afm.: 40 x 40 cm
Acryl op doek

"Mijn Kippetjes"
Lidy Meier

Afm.: 70 x 70 cm
Olie op linnen

 

  

"Meisje met
Paardenstaart"
Paul van Teeffelen

Afm. b x h: 35 x 17 cm
Wit marmer

U kunt meedingen naar deze kunstwerken door € 10,= of een veelvoud van dit bedrag onder vermelding van "kerstloterij" en uw e-mailadres (NB '@' vervangen door 'AT') over te maken op onze Bankrekening: NL92 INGB 0004 1927 41 t.n.v. de Stichting "Friends of Young Bethlehem" te Gouda. Het lotnummer wordt vervolgens naar U gemaild.

De trekking vindt plaats bij gelegenheid van onze bestuursvergadering van 3 februari 2020. U krijgt daarvan bericht en uiteraard met een gelukwens als u gewonnen heeft.

return