return

Een Dringende Oproep tot Menselijkheid
Verklaring AEI-Pax Christi 10-10-2023

In het hart van Palestina, te midden van aanhoudende strijd en lijden, willen wij vanuit het Arab Educational Institute (AEI-Pax Christi) een pleidooi houden voor menselijkheid, empathie en een toewijding aan het internationale humanitaire recht. Onze stemmen benadrukken de noodzaak om de meest kwetsbaren te beschermen, vooral in Gaza.

De volgende citaten zijn van groepsleden die in deze dagen samenkomen in AEI's Sumud Story House.

Volgens Shireen wordt het huidige conflict gekenmerkt door een "voortdurende bezetting, voortdurende Nakba, voortdurende onrechtvaardigheden, onderdrukking, ontkenning en het niet erkennen van het Palestijnse recht op zelfbeschikking." De aanhoudende onrechtvaardigheden eisen onze aandacht en actie. De cyclus van geweld, die pijn heeft toegebracht aan beide zijden, contineert het lijden voor nieuwe generaties.

Een Schreeuw om Vrede en Gerechtigheid

"Ik verwacht een hernieuwing van gevechten, oorlogen, aanvallen en geweld," zegt Iman. Ze waarschuwt ons voor de meedogenloze cyclus van geweld die onschuldige levens opslokt. De oproep pleit voor gezamenlijke inspanningen om een einde te maken aan het voortdurende bloedvergieten en een blijvende oplossing te zoeken die de rechten van alle betrokken partijen respecteert.

De Betekenis van Heilige Plaatsen

Tamer: "De IsraŽlische rechtse regering en voorgaande regeringen hebben geen weet gehad van het belang van de Al-Aqsa-moskee en de heilige plaatsen voor ons als moslims." Deze heilige plaatsen zijn niet alleen religieuze maar ook culturele symbolen diep geworteld in de harten van Palestijnen. Hun bescherming is een verplichting om het gedeelde erfgoed van de mensheid te behouden. Het Beschermen van de Onschuldigen

George: "Het beschermen van gevangenen, gijzelaars en burgers is van het grootste belang voor ons Palestijnen." Deze toewijding aan het beschermen van mensenlevens resoneert met de principes van internationaal humanitair recht. Onschuldige burgers moeten worden beschermd, ongeacht hun nationaliteit of etniciteit.

De Verantwoordelijkheid van de Internationale Gemeenschap

"Waar zijn de democratische regeringen? Reageren ze op de dagelijkse repressieve acties van de bezetting tegen het Palestijnse volk, land en al onze instellingen?" vraagt Mary zich af. De internationale gemeenschap moet een cruciale rol spelen bij het handhaven van gerechtigheid en mensenrechten. De wereld kan het zich niet veroorloven om weg te kijken van het lijden van een heel volk.

Op Zoek naar Vergeving en Verzoening

"Vergeving, liefde en verzoening zijn stappen die moeten voortbouwen op gerechtigheid en gelijkheid." Helen herinnert ons eraan dat echte vrede niet kan worden bereikt zonder de onderliggende kwesties en grieven van beide zijden aan te pakken. Verzoening is een weg voorwaarts, een die de menselijkheid van alle betrokkenen erkent.

Een Oproep tot Reflectie

"Laten we stoppen met elkaar de schuld te geven en verklaringen van veroordeling te schrijven. Laten we de diepgewortelde oorzaken van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict analyseren," zegt Raed. Het is essentieel om de historische en politieke factoren te onderzoeken die hebben bijgedragen aan het conflict. Alleen door een allesomvattend begrip kunnen we hopen op een oplossing.

Een Boodschap van Hoop en Geloof "Hernieuw uw denken, houding en gedrag door uw geloof, hoop en liefde te leven op weg naar gerechtigheid en vrede," volgens Khaled. Deze oproep resoneert met een boodschap van hoop en moedigt mensen uit alle lagen van de samenleving aan om de waarden van vrede, empathie en gerechtigheid te omarmen.

Het Effect van Economische Stagnatie

Abdu: "Hoe lang blijft onze belangrijkste inkomstenbron, het toerisme, slapend vanwege deze golf van geweld en aanvallen? Hoe kunnen we overleven in zo'n catastrofe?" Economische stabiliteit is cruciaal voor het welzijn van elke samenleving. Het langdurige conflict heeft verwoestende gevolgen voor levensonderhoud en kansen voor vooruitgang.

Een Pleidooi voor Internationale Tussenkomst

Yara: "Waarom wordt IsraŽl niet wakker, strijdt het niet, en werkt het niet hard samen met zijn westerse bondgenoten om serieuze en onmiddellijke vredesonderhandelingen op gang te brengen op basis van VN-resoluties met betrekking tot de Palestijnse kwestie om een einde te maken aan meer dan 75 jaar bezetting en rechtvaardige, blijvende gerechtigheid, vrede en veiligheid voor allen te bereiken, terwijl de uitdagingen in het Heilige Land worden aangepakt en wordt gestreefd naar welvaart en ontwikkeling voor toekomstige generaties?" De oproep tot internationale tussenkomst is cruciaal om beide partijen aan de onderhandelingstafel te brengen en een eerlijke en blijvende oplossing voor het conflict te waarborgen.

Het Effect op Toekomstige Generaties

Iman: "Als Palestijnse christelijke gelovige, voel ik dat de huidige nijpende situatie van mij en al mijn medegelovigen, zowel christenen als moslims, vereist dat we onze heilige boeken heroverwegen, meer overeenkomsten en verzen zoeken die vrede bevorderen, en een voorbeeld stellen voor onze kinderen om vredestichters te worden in onze gemeenschappen." De acties die we vandaag ondernemen, zullen de percepties en waarden van toekomstige generaties vormgeven. Het is onze plicht om hen te leiden op het pad van vrede en samenleven.

Het Doorbreken van de Cyclus van Geweld

Fuad: "Genoeg van het getuige zijn van scŤnes van moorden, bombardementen, wreedheden, lijden, pijn, angst en wetteloosheid op alle fronten. We hebben er genoeg van. Laten we er allemaal van overtuigd zijn dat geweld geweld voortbrengt, en voortdurende bezetting en vervolging zullen nooit leiden tot gerechtigheid, vrede, veiligheid en verzoening voor iedereen." De boodschap is duidelijk: geweld roept geweld op, en het is tijd om deze destructieve cyclus te doorbreken.

De stemmen van AEI-Pax Christi benadrukken de dringende noodzaak om menselijkheid voorop te stellen, de kwetsbaren te beschermen en internationaal humanitair recht na te leven. Palestina-IsraŽl is niet alleen een kwestie die beperkt blijft tot de regio; het is een wereldwijde zorg die vraagt om collectieve inspanningen en krachtige maatregelen om een rechtvaardige en vreedzame toekomst te waarborgen voor alle betrokken partijen.

NB
De namen die in dit artikel worden genoemd, zijn pseudoniemen.

Bethlehem
10-10-23

return