Tijdpad Palestina

De geschiedschrijving van de Nakba:
NB
Deze tijdslijn is slechts een beknopte weergave van de stroom aan gebeurtenissen die in IsraŽl en Palestina plaatsvinden zonder hierin duidelijk stelling te nemen.

1896 Theodor Herzl, grondlegger van het zionisme, bepleit de stichting van een joodse staat.
1917 Balfour declaratie: Groot- BrittanniŽ steunt de vestiging van een `foods Nationaal Tehuis' in Palestina.
1922-1948 Palestina is een Brits mandaat. Arabische Palestijnen wonen er samen met een joodse minderheid die steeds meer land opkoopt voor een toekomstige joodse staat.
1936-1939 Palestijnse revolte tegen de Britten en tegen de groeiende joodse immigratie.
1939-1945 WO II en de Jodenvervolging in Europa brengen een toenemende stroom joodse migranten naar Palestina.
1947 VN verdelingsplan voor Palestina. De joden krijgen 55% van het grondgebied toegewezen en de Palestijnen (67% van de bevolking) krijgen 42% van het gebied. Palestijnse leiders en Arabische staten verwerpen het plan.
Dec. 1947 Vijandelijkheden over en weer. Joodse strijdgroepen beginners woongebieden voor de joodse staat in te nemen; de Palestijnse inwoners worden verdreven of vluchten, hun dorpen worden veelal verwoest.
15 mei 1948 Einde Brits mandaat. Oprichting van de staat IsraŽl. De Arabische landen verklaren IsraŽl de oorlog en vallen het nieuwe land binnen.
Dec. 1948 VN Resolutie 194 legt het recht op terugkeer vast voor de Palestijnse vluchtelingen. IsraŽl voert de resolutie niet uit.
1949 Wapenstilstand, de balans wordt opgemaakt: IsraŽl bezit nu 78% van het vroegere Palestina. Slechts 15% van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking woont nog binnen zijn grenzen. De overige 732.000 Palestijnen die er woonden zijn gevlucht naar de omringende buurlanden. JordaniŽ heeft - vermoedelijk volgens oorspronkelijk plan -de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem veroverd. Egypte bezit de Gazastrook.
1967 Zesdaagse oorlog: IsraŽl bezet de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.
1973 Jom Kippoer (grote verzoendag) oorlog. Verrassingsoorlog op de belangrijkste feestdag in Israel in de Sinai en Golanhoogte ingezet door Egypte en Syrie. Na grote verliezen met meer dan 2500 doden en meer dan 5000 gewonden aan Israelische kant kwam er na 19 dagen van gevechten een staakt het vuren tot stand. Een van de internationale gevolgen: de eerste oliecrisis.
1977 Likud-leider Menachem Begin versnelt de kolonialisatie van de bezette gebieden.
1987 De Palestijnse opstand, de intifada, breekt uit.
1988 De Islamitische verzetsbeweging (Hamas) wordt opgericht.
1993 Geheime onderhandelingen tussen IsraŽl en de PLO resulteren in Oslo in een overeenkomst over beperkte Palestijnse autonomie en het voornemen het conflict binnen vijf jaar op te lossen. Daarmee komt een eind aan de intifada.
1995 Met het 'Oslo II Akkord' krijgt de PA de volledige controle over drie procent van de Westoever en gedeeltelijke zeggenschap over nog eens 27 procent. IsraŽl houdt de macht in de resterende 70 procent.
1999 De beoogde einddatum van de Oslo-overeenkomst is niet gehaald. In Sharm al-Shaikh wordt een overeenkomst getekend voor verdere IsraŽlische troepenterugtrekking. Ehud Barak weigert zowel de Wye River overeenkomst als deze overeenkomst verder uit te voeren.
2002 Na een Palestijnse zelfmoordaanslag in Netanya (29 doden) trekt het IsraŽlische leger de Westoever binnen en herbezet de Palestijnse steden. IsraŽl begint met de bouw van een 'scheidingsmuur'. IsraŽl verwoest systematisch alle gebouwen rond het hoofdgebouw op Arafats compound in Ramallah.
2003 "Het kwartet" (VS, EU, Rusland en VN) presenteer de routekaart naar Vrede met als doel een oplossing van het conflict in 2005.
2004 Het Internationaal gerechtshof in Den Haag doet uitspraak over de muur die Israel op de Westelijke Jordaanoever bouwt. Deze uitspraak bepaalt dat de muur illegaal is en dat de delen die op Palestijns grondgebied gebouwd zijn afgebroken moeten worden. In november overlijdt de Palestijnse leider Yasser Arafat.
2005 Mahmoud Abbas wordt gekozen tot de nieuwe president van de Palestijnse autoriteit. Israel ontmantelt de nederzettingen in de Gazastrook, trekt haar troepen terug en stelt een blokkade van de Gazastrook in.
2006 Bij de Palestijnse parlementsverkiezingen wint Hamas, zij vormt de regering.
De spanningen tussen Fatah en Hamas lopen op, er vallen tientallen doden. Er volgt een akkoord om een regering van nationale eenheid te sluiten.
2007 Na bloedige gevechten met Fatah grijpt Hamas de macht in de Gazastrook.
In juli bombardeert Israel Gaza met veel doden als gevolg. President Bush organiseert een conferentie die moet leiden tot een vredesovereenkomst.
2008 De uitbreiding van de nederzettingen gaat door.
Het geweld tussen Israel en Hamas verhevigt na een militaire aanval van Israel in Gaza, Hamas vuurt raketten af op steden in Israel. E.e.a. leidt tot een grote militaire operatie van Israel in de Gazastrook. In 23 dagen worden ruim 1400 Palestijnen waarvan het merendeel burgers en 13 Israeli's gedood. Zowel Israel als Hamas worden in het z.g. Goldstone rapport van oorlogsmisdaden beschuldigd.
2009 Israel en Hames kondigen een staakt-het-vuren af. De blokkade van de Gazastrook door IsraŽl blijft van kracht.
Netayahu wordt premier, hij vormt een regering bestaande uit extreemrechtse politici en de arbeiderspartij. Obama (in januari gekozen tot president van de VS) eist van Israel bevriezing van de nederzettingen en steun voor de oprichting van een Palestijnse staat. Israel breidt de nederzettingen gestaag uit.
2010 Israel houdt met geweld een internationale flotilla met hulpgoederen op weg naar Gaza tegen en doodt 9 opvarenden waaronder vrijwilligers op de Mavi Marmara.
De onderhandelingen over vrede lopen vast.
2011 "Arabische lente": in Libie, Yemen en Syrie ontstaan bloedige opstanden die voortduren. In Tunesie en Egypte worden de presidenten afgezet.
Hamas en Fatah tekenen een overeenkomst om zich te verzoenen.
2012 Tijdens de algemene vergadering van de VN wordt de resolutie aangenomen die de status van Palestina opwaardeert van waarnemer-niet-staat tot waarnemerstaat niet-lid. Met deze status kan Palestina in de toekomst door de VN eventueel als soevereine staat erkend worden die ook het recht heeft het lidmaatschap van de VN aan te vragen.138 van de 193 naties die in de algemene vergadering vertegenwoordigt zijn stemden voor de nieuwe status. Deze nieuwe status geeft Palestina ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij organisaties zoals het Internationaal Strafhof. IsraŽl reageert met het niet uitbetalen van belastingen en met de aankondiging 3000 nieuwe woningen in bezet gebied te bouwen.
2013 IsraŽli's en Palestijnen beginnen vredesbesprekingen in Jeruzalem. De verwachtingen zijn laag. Vooral de Palestijnse delegatie is bezorgd over voortgaande bouw van nederzettingen op Palestijns gebied (West Bank en Oost Jeruzalem) door IsraŽl.
2014 Na acht maanden moeizame vredesbesprekingen met o.a. de bemiddeling en druk van de Amerikaanse John Kerry passeert de deadline op 30 april zonder akkoord.
Het lichaam van de vermiste Palestijnse jongen wordt een dag na de begrafenis van drie IsraŽlische jongens, die ontvoerd en gedood werden, gevonden.
Beide incidenten leiden tot een aanzienlijke toename van de spanningen tussen IsraŽli's en Palestijnen. Er breken rellen uit in Oost Jeruzalem en raketbeschietingen over en weer in Zuid IsraŽl en Gaza.
Honderden raketten worden door militante groepen vanuit Gaza op IsraŽl afgevuurd. In antwoord hierop start IsraŽl een grondoffensief in Gaza.
16 Palestijnen (meest kinderen) worden gedood en meer dan 100 gewond bij een aanval op een VN basisschool in Gaza. In totaal komen 2143 Palestijnen, waaronder vooral burgers en tenminste 64 IsraŽlische militairen en 6 IsraŽlische burgers de om het leven. Door bemiddeling van Egypte komen IsraŽl en Hamas een staakt het vuren overeen.
2015 Een enorme toename van geweld op de tempelberg in Jeruzalem breekt uit na provocaties van IsraŽli's bij de al-Aqsa moskee. Dit gebied is voor zowel Moslims als Joden van essentieel religieus belang. Het geweld breidt zich spoedig ook tot buiten Jeruzalem uit.
2016 Eind tweeduizend vijftien en begin 2016 wordt gekenmerkt door individuele aanvallen door Palestijnse burgers die met vooral steekwapens zowel IsraŽlische militairen als burgers in Palestina en IsraŽl aanvallen. E.a.a. vloeit voort uit de uitzichtloosheid en frustratie bij Palestijnen die steeds minder toekomstperspectief zien door de IsraŽlische bezetting en de toenemende bouw van de scheidingsmuur en nederzettingen. IsraŽlische militairen en politie doden de meeste aanslagplegers en vermeende aanslagplegers.
Door de "verschuiving" van het nieuws naar de problemen in het midden oosten als geheel (I.S., SyriŽ, Irak, Afghanistan en met name de vluchtelingen problematiek) zorgt ervoor dat de problemen van de Palestijnen minder aandacht krijgen in de media en vooral op de internationale politieke agenda. Dit lijkt in het voordeel van IsraŽl...
2016 100 jaar geleden (16 mei 1916) legden Frankrijk en Engeland in het geheime Sykes-Picotverdrag de toekomstige grenzen in het Midden Oosten vast. Dit in tegenstelling tot wat er aan de Arabieren was toegezegd en vastgelegd in de Hoessein-McMahoncrrespondentie.
Op 8 november werd Trump gekozen als president van de Verenigde staten. (De inougeratie vind plaats op 20 januari 2017). In december veroordeelt de VN in een resolutie Israel wegens zijn expansieve nederzettingen beleid op de bezette Westelijke Joordaanoever en in Oost-Jeruzalem en roept het land op dit onmiddellijk en volledig te staken. De VS onthoud zich van stemming. Dit in tegenstelling tot voorgaande resoluties waarbij de VS vaak zijn veto gebruikte.
2017 De internationale gemeenschap schaart zich in januari bij een conferentie van ministers uit 70 landen en een aantal internationale organisaties in Parijs wederom achter de tweestaten oplossing. Zij roepen opnieuw op voor de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat.
Maart:
De Knesset neemt een wetsvoorstel aan waarin buitenlanders die ooit hebben opgeroepen tot een economische, culturele of academische boycot van Israel of de illegale Joodse nederzettingen in Palestina de toegang tot Israel ontzegd wordt.
Mei:
Hamas roept niet langer op tot vernietiging van Israel. Israel betwijfeld of Hamas een gematigder koers zal varen. Intussen verslechterd de situatie in Gaza met de dag. Het visum van een correspondent van een Nederlands dagblad wordt niet verlengd. Israel reageert steeds feller op kritiek en beknot de pers zoals in de andere landen in het Midden Oosten. Ook kunstenaars wordt het moeilijker gemaakt indien zij zich kritisch uiten.
Juni
In juni is het 50 jaar geleden dat de zesdaagse oorlog werd gevoerd. Intussen lopen met name dit jaar de spanningen bij de Tempelberg op. Israel en Saoedi Arabie zoeken toenadering. Het lijkt er op dat de Palestijnen "het kind van de rekening worden". De tweestaten oplossing is verder dan ooit.
Door het militaire recht dat door Israel in de bezette gebieden gehanteerd wordt zitten gemiddeld 300 minderjarigen in detentie zoals die voor volwassenen bestemd is. Dit is in tegenspraak van alle, door Israel erkende, internationale conventies voor de rechten van het kind.
NB Het is op 2 november 100 jaar geleden dat de Balfour "verklaring" die de basis legde voor het uitroepen van de staat Israel in 1948 werd verstuurd.