Overige Literatuur | Film Documentaires

Literatuur over Palestina

Publicaties van Dr. Toine van Teeffelen:

Toine van Teeffelen heeft studies verricht in sociale antropologie en discourse analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij woont sinds tien jaar in Bethlehem in de bezette Palestijnse Gebieden, samen met zijn Palestijnse vrouw Mary en zijn kinderen Jara en Tamer. Hij is daar werkzaam als projectontwikkelaar in het onderwijs en is momenteel directeur ontwikkeling van het Arab Educational Institute/Open Windows.

    Liefde, woede en waardigheid
Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever

Toine van Teeffelen
2014, 110 pp.

prijs Ä 10,=, exclusief portokosten

Bestellen middels een mail naar: info@fofyb.org
ISBN 978 90 5263 492 0

 
     
Alleen in de hemel zijn er geen checkpoints
Het dagboek van Jara, een meisje uit Bethlehem, opgetekend door haar vader.

Toine van Teeffelen
2015, 71 pp. kleurendruk
Uitgegeven in eigen beheer

prijs Ä 5,=, exclusief portokosten

Bestellen middels een mail naar: info@fofyb.org

Toine van Teeffelen, Soemoed, Palestijnen onder bezetting, Amsterdam 1985, ISBN 90 293 9950 3

Toine van Teeffelen, Bethlehem Diary, Living under siege and occupation 2000-2002, Bethlehem 2002

Toine van Teeffelen, Dagboek Betlehem 2000-2004, Nijmegen 2004, ISBN 90 704 1533 X

Toine van Teeffelen, Your stories are my stories, a Palestinian oral history project, Bethlehem 2006 (AEI)

Toine van Teeffelen (e.a.), Challenging the wall, Bethlehem, 2007 (AEI)

Met o.m. een bijdrage van Toine van Teeffelen: Te Gast in IsraŽl & de Palestijnse Gebieden, ISBN 978 94 6016 015 8

 

Andere publicaties van het AEI:

Marinus van Nistelrooij, On a Donkey to Bethlehem, 2008 (AEI)

Marinus heeft tijdens zijn Pelgrimage in Palestina (2008) vele pentekeningen gemaakt.
Een selectie van deze pentekeningen zijn gebundeld in "On a Donkey to Bethlehem".
Het boek is uitgegeven door het AEI-Open Windows.

    On a Donkey to Bethlehem

Marinus van Nistelrooij

Copyright 2008 by AEI-Open Windows
All rights reserved

prijs Ä 8,=, exclusief verzendkosten
vanuit Nederland

Bestellen middels een mail naar: info@fofyb.org

 

Overige Literatuur:

Agt, Dries van; Een schreeuw om recht, ISBN 978 90 234 54830 (2009)

Bennema, Tineke; Checkpoint Jeruzalem, ISBN 90 5515 2749 (2001)

Bennema, Tineke; De last van Khalil, ISBN 90 5515 7805 (2007)

Bos, Danielle van den; Dansen in een dode stad, ISBN 90 6100 6169 (2007)

El Fassed, Arjan; Niet iedereen kan stenen gooien, ISBN 97 8908 6450 275 (2008)

Gietelink, Ab; Het beloofde land, Nomade Producties, 2005, theaterproject

Heijden, Chris van der; Israel - een onherstelbare vergissing - ISBN 90 2542 8365 (2008)

Khoury, Elias; Poort van de Zon, ISBN 97 8904 1412 270 (2010)

Luyendijk, Joris; Het zijn net mensen, ISBN 90 5759 3161 (2006)

Nathan, Susan; De andere kant van Israel, ISBN 90 6305 2065 (2005)

Oz, Amos; de Panter in de kelder, ISBN 97 8902 9054 027

Oz, Amos; Een verhaal van liefde en duisternis, Amsterdam 2006, ISBN 90 234 2210 4

Pappe, Ilan; De ethnische zuivering van Palestina, ISBN 90 5977 2991 (2008)

Sasson, Jean P.; Kinderen van het beloofde land, Zwarte Beertjes, Utrecht/Amsterdam, ISBN 90 461 1190 3

Vet, Annelys de; Subjectieve atlas van Palestina, ISBN 90 6450 6482 (2007)

Westerlaken, Nell; Het Paviljoen van meneer Mofid, ISBN 978 90 445 0662 4

naar boven

 

Film Documentaires:

Bij United Civilians for Peace kunt u onderstaande informatieve dvd's van filmmaker Mohammed Alatar over Palestina bestellen.

The Iron Wall
Een onthullende film over de feiten op de grond die een levensvatbare Palestijnse staat en vrede onmogelijk maken.
De film behandelt de huidige fase waarin de nederzettingen tot een voldongen feit worden gemaakt met behulp van de muur die IsraŽl bouwt op de Westelijke Jordaanoever en het effect daarvan op de Palestijnen. Nederzettingen en de daaraan gerelateerde infrastructuur hebben hun weerslag op elk aspect van het dagelijks leven van alle Palestijnen, beginnend bij de inbeslagneming van land, de diefstal van natuurlijke bronnen, het afpakken van de basale mensenrechten, het in het leven roepen van een soort apartheidssysteem, tot aan de verwoestende invloed met betrekking tot de toekomst van de regio en het vooruitzicht op een rechtvaardige vrede.

Jerusalem... the East Side Story
In 1948, toen de staat IsraŽl werd gesticht, kwam het westelijke deel van Jeruzalem onder IsraŽlische controle. In 1967 bezette en annexeerde IsraŽl het oostelijke deel. Sindsdien hebben opeenvolgende IsraŽlische regeringen maatregelen genomen om van Jeruzalem een stad met een Joodse meerderheid te maken. Op Palestijnse moslims en christenen wordt druk uitgeoefend om te vertrekken.
De documentaire 'Jerusalem... the East Side Story' legt IsraŽls streven naar controle over Jeruzalem bloot. Maar ook de toekomst komt aan bod: Jeruzalem is de sleutel tot vrede. Prominente IsraŽlische en Palestijnse politici, mensenrechtenactivisten en deskundigen vertellen hoe ontwikkelingen in Jeruzalem het vredesproces torpederen.

naar boven