Algemeen

De stichting "Friends of Young Bethelhem" is opgericht op 21-04-2008.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24436258.

Op 19-08-2008 heeft de belastingdienst onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties aan onze stichting zijn derhalve aftrekbaar, zie ook ficale wijzigingen 2014.

RSIN/fiscaalnummer ANBI: 819436823

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: info@fofyb.org

Postadres:
Stichting "Friends of Young Bethlehem"
Lavendelgaarde 6
2803RJ Gouda

Als u hier op klikt verschijnt er een citaat van een Palestijne jongere uit Bethlehem

Word ook vriend van Young Bethlehem!

Bankrekening: NL92 INGB 0004 1927 41
ten name van: Stichting Friends of Young Bethlehem te Gouda

Bank gegevens voor betalingen vanuit het buitenland:
Bank account:
ING Bank Amsterdam
Foreign Operations
PO Box 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands
IBAN: NL92 INGB 0004 1927 41
BIC: INGBNL2A